เชิญนักเรียนเตรียมขึ้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมคำถามชวนคิด

เชิญนักเรียนเตรียมขึ้น ม.4
เข้าร่วมกิจกรรมคำถามชวนคิด เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียน ทางโรงเรียนอยากให้ช่วงเวลาว่างของนักเรียนได้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดทำคู่มือ และ แบบทดสอบวิชาสามัญให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่บ้าน ชุดที่ 1
สามารถ เข้าเรียนรู้ตาม Link นี้ได้เลย….

 1. วิชาภาษาไทย
  https://docs.google.com/forms/d/1ur3aiyc-y05RxWhTJBZuJXoOB1SNeYN9wuyZITcoBfc/viewform?edit_requested=true
  ใบความรู้ เรื่องประโยค
  https://drive.google.com/file/d/1BMSwhWBLQl1JVBQGjxWbS6ZbCwo1yACH/view?usp=sharing
 2. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  https://docs.google.com/forms/d/1SRxJBG5RCJ-dufOWvjmgm8l9jB3XzcdQ27IRP8f_1vw/viewform?fbclid=IwAR1sYSDQynY75FviGetr17bvB89SLskngoK6V1P2GKtF7DqF6x1z4pNntN4&edit_requested=true
 3. วิชาวิทยศาสตร์
  https://docs.google.com/forms/d/182GqWvbvYjfXvJIOG0RuyhsTH_P53Z3d5Zrhvy22NQQ/viewform?edit_requested=true
 4. วิชาภาษาต่างปะเทศ (อังกฤษ)
  https://drive.google.com/file/d/1BLEqaEpqhluwE52tr3exgYovch9fSw8f/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น