ประกาศ

ประกาศหยุดทำการ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
Read more
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Read more
ประกาศหยุดทำการ วันจ 
Read more
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (เปิดเรียนออนไลน์ 14 มิถุนายน 2564)
Read more
📆 ประกาศหยุดทำการในว 
Read more
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
Read more
📌ลงทะเบียนเรียนและสั่งจองหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Read more
สามารถดาวน์โหลไฟล์ P 
Read more
"📢" ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Read more