ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศหยุดทำการ The  
Read more
📢 ประกาศหยุดทำการ The school will be closed วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี on Friday the 3rd of June 2022 for Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana's birthday
Read more
ประกาศหยุดทำการ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาสังคมศึกษา🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาอังกฤษ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Read more
ประกาศหยุดทำการ วันจ 
Read more
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (เปิดเรียนออนไลน์ 14 มิถุนายน 2564)
Read more
📆 ประกาศหยุดทำการในว 
Read more
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
Read more