กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน ทางคณิตศาสตร์
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญสินี บุญปก 🥇ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ🥇
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาไทย 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาคณิตศาสตร์🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Read more
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more