กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอแสดงความยินดีกับ ด 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน ทางคณิตศาสตร์
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญสินี บุญปก 🥇ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ🥇
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาไทย 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาคณิตศาสตร์🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาสังคมศึกษา🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาอังกฤษ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Read more
🚗 📖 ตารางเวลารับเอกสารใบงาน ชุดที่ 4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
Read more