เกี่ยวกับโรงเรียน

เราจะดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด บรรยากาศสดชื่น และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

[/vc_column][/vc_row]