ประกาศวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

📣ประกาศหยุดทำการ

📌วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

📌วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🙏

Comments are closed.