ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇ได้รับรางวัลการแข่งขัน ทางคณิตศาสตร์ 🥇

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

🥇ได้รับรางวัลการแข่งขัน ทางคณิตศาสตร์ 🥇

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน แบบวิถีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (online) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.