ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาวิทยาศาสตร์ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564