ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาไทย 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564