ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศหยุดทำการ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาสังคมศึกษา🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ ที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาอังกฤษ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
Read more
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Read more
ประกาศหยุดทำการ วันจ 
Read more
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (เปิดเรียนออนไลน์ 14 มิถุนายน 2564)
Read more
📆 ประกาศหยุดทำการในว 
Read more
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
Read more
📌ลงทะเบียนเรียนและสั่งจองหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Read more