กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรียน ผู้ปกครอง ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขอสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
Read more
เชิญนักเรียนเตรียมขึ้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมคำถามชวนคิด เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียน
Read more