เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
The school reopening for semester 1 academic year 2021 is postponed
To the 14th of June 2021 for students at all levels.
The reopening date may be changed according to the coronavirus 2019 (COVID-19) situation.แก้ไข

157คุณ และคนอื่นๆ อีก 156 คนความคิดเห็น 9 รายการแชร์ 30 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Comments are closed.