ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเรียนและสั่งจองหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📌ประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและสั่งจองหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โปรดดำเนินการติดต่อลงทะเบียน และชำระหนังสือเรียนได้ที่แผนกธุรการภายในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564

📌 Announcement to parents who have not done the students registration and paid for students’ book for the academic year 2021
Please do the student registration and make the payment at the administration office is no later than the 21st of May 2021

Comments are closed.