ประกาศหยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

📆 ประกาศหยุดทำการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
เนื่องในวัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

📌Announcement
Aksorn Pattaya School
The school will be closed
on Wednesday the 3rd of June 2021
for the auspicious occasion of
Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday

Comments are closed.