ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาคณิตศาสตร์🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564