ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาสังคมศึกษา🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564