ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ 🥇 วิชาภาษาอังกฤษ 🥇 📍จากบริษัทเสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2564