มัธยม 4-6

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“English we can”

      เป็นโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning Pathway) ได้ ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นจากครูที่ปรึกษา

แผนการเรียน

         คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ศิลป์ 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.