กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Read more
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more
เรียน ผู้ปกครอง ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขอสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
Read more
ขอแสดงความยินดีแก่นั 
Read more
กิจกรรมดีๆ ที่ทางโรง 
Read more