เรียน ผู้ปกครอง ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขอสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
Read more
เชิญนักเรียนเตรียมขึ้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมคำถามชวนคิด เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียน
Read more
ขอแสดงความยินดีแก่นั 
Read more
ผ่านการคัดเลือก เป็น 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐิติวัฒน์ หอมเกษร
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนายวิคตรอ มาติส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Read more
ช่วยเสริมการเรียนรู้ และช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
Read more
ขอแสดงความยินดี กับน 
Read more