038-374531-2
Mon - Fri 8:00 - 16:00 , Sat 08.00 - 14.30
Call us now

038-374531-2

Opening times

08:00 to 16:00

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Read more
วันอาสาฬหบูชา 2563 ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ
Read more
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more
เรียน ผู้ปกครอง ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขอสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
Read more
เชิญนักเรียนเตรียมขึ้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมคำถามชวนคิด เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียน
Read more