ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่องแนวทางจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สามารถดาวน์โหลไฟล์ PDF ได้ที่นี่

Comments are closed.